Morning

FUJIAN * CHINA
Along the coastline of Xiapu
Morning